Stranica se učitava...

Savez za sinhrono plivanje Srbije

Važni dokumenti

SSPS - Opsta akta

STATUT SSPS APR 13.02.2012. APR 22.05.2012. APR 20.04.2016. ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA

SSPS - Sportska pravila

KALENDAR TAKMIČENJA I MANIFESTACIJA ZA 2024. GODINU VISINA TAKSI ZA 2024. VISINA NADOKNADA LICA ZA 2024. ZDRAVSTVENI PROTOKOL TAKMIČENJA U SSPS Kategorisani vrhunski sportisti za 2024. godinu Kategorisani vrhunski sportski treneri za 2024. godinu Rešenje MOS o ispunjenju uslova za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti Rešenje MOS za obavljanje stručnog osposobljavanja sudija u sinhronom plivanju Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti u SSPS Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti u SSPS Program antidoping delovanja 2022. Pravilnik antidoping kontrole Pravilni o disciplinskim merama i postupku njihovog izricanja u slučajevima utvrđene povrede antidoping pravila Pravilnik o zaštiti lica koje pruža informacije ili dokaze u vezi sa dopingom ili nepoštovanje antidoping pravila Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava Odgovorno lice za antidoping kontrolu 2022. TUE OBRAZAC PRISTUPNICA-2017 IZMENE PRAVILNIKA SSPS 4.4.2019. PRAVILNIK UDRUŽENJA TRENERA SSPS PRAVILNIK O IZDAVANJU DOZVOLE ZA RAD TRENERA U SINHRONOM PLIVANJU PRAVILNIK O LICENCIRANJU TRENERA U SINHRONOM PLIVANJU ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD TRENERA ZAHTEV ZA GODIŠNJU OVERU DOZVOLE ZA RAD (LICENCE) TRENERA ZAHTEV ZA IZDAVANJE SUDIJSKE DOZVOLE ZA RAD ZAHTEV ZA OVERU GODIŠNJE SUDIJSKE LICENCE PRAVILNIK O ORGANIZACIJI TAKMICENJA U SSPS 2023. ANEKS PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI TAKMICENJA U SSPS 2024. PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU SUDIJA SINHRONOG PLIVANJA U SSPS (2023) Plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja sudija sinhronog plivanja u SSPS (2023) DISCIPLINSKI PRAVILNIK SSPS REGISTRACIONI PRAVILNIK SPORTISTA SSPS PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZASTITI U SSPS SUDIJSKI PRAVILNIK SSPS - 2024 OBRAZAC ZA ULAGANJE ŽALBE OBRAZAC ODGOVORA NA ŽALBU OBRAZAC ZA ZAMENU TAKMIČARA OBRAZAC ZA ODJAVU TAKMIČARA OBRAZAC ZA ODJAVU TAKMIČARA UZ LEKARSKU SAGLASNOST SPISAK SUDIJA SA LICENCOM - 2024. GODINA SPISAK TEHNIČKIH KONTROLORA - 2024. GODINA REGISTROVANI I LICENCIRANI TRENERI I POMOĆNA LICA - 2024. GODINA LISTA TRENERA SA LICENCOM - 2024. GODINA OBRADA REZULTATA - 2024. GODINA PRAVILNIK O RADU REPREZENTACIJA SSPS PRAVILNIK O STIPENDIJAMA SSPS

STRUCNI SAVET SSPS

Nacionalni program rada sa decom sportistima SSPS - Akcioni plan

WORLD AQUATICS PRAVILA

Artistic Swimming Rules 2022 - 2025 Competition Regulations ver 1.1.2024.

SKUPSTINA SSPS

POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 23.12.2017. POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 26.12.2017. POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 28.12.2018. POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 28.12.2019. POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 17.11.2020. ODLAGANJE SKUPŠTINE SSPS - 17.11.2020. POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 28.12.2020. POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 30.05.2021. POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 25.10.2021. POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 28.12.2021. POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 02.11.2022. POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 04.11.2023. SKUPŠTINA SSPS - 04.11.2023. - ODLUKA POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 27.01.2024.

OSTALA DOKUMENTA

SSPS - ostala dokumenta SSPS - interni akt

SSPS - KONKURSI

KONKURS ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE SUDIJA SINHRONOG PLIVANJA KONKURS ZA ČLANOVE STRUČNOG SAVETA SINHRONOG PLIVANJA