Stranica se učitava...

Savez za sinhrono plivanje Srbije

Vesti

KONKURS ZA ČLANOVE STRUČNOG SAVETA SINHRONOG PLIVANJA

SSPS ( u skladu sa Statutom SSPS, član 58 i 66) raspisuje konkurs za članove Stručnog saveta SSPS. Vreme trajanja konkursa: 12.12-20.12.2021.

Uslovi za prijavu na konkurs:
- odgovarajuće više ili visoko obrazovanje u oblasti sporta i fizičke kulture stečeno u visokoškolskim ustanovama
ili
- Zvanje FINA sudije ( na važećoj FINA listi sudija AS Judges 2021)
- uverenje opšte zdravstvene sposobnosti (ne starije od 6 meseci)
- iskustvo rada u oblasti sporta i fizičke kulture -najmanje 10 godina u momentu podnošenja prijave

Neophodna dokumentacija:
- kopija diplome
- Kopija dozvole za rad u oblasti sporta
- kopija identifikacionog dokumenta (lična karta ili pasoš)
- uverenje opšte zdravstvene sposobnosti
- CV

Prijave se podnose na adresu Saveza za sinhrono plivanje Srbije u elektronskom formatu na e-meil: office@synchro-serbia.org.rs, sa naznakom Konkurs za za članove Stručnog saveta SSPS _ime podnosioca prijave.

Obaveze članova Stručnog saveta SSPS, definisane su STATUTOM SSPS (videti član 66, dostupno OVDE ). Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon naznačenog roka se neće uzimati u razmatranje.