Stranica se učitava...

Savez za sinhrono plivanje Srbije

Važni dokumenti

SSPS - Opsta akta

STATUT SSPS APR 13.02.2012. APR 22.05.2012. APR 20.04.2016. ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

SSPS - Sportska pravila

KALENDAR TAKMIČENJA ZA 2019. Rešenje MOS o ispunjenju uslova za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti Rešenje MOS za obavljanje stručnog osposobljavanja sudija u sinhronom plivanju Program-antidoping-delovanja Odgovorno lice za antidoping kontrolu Pravilnik antidoping kontrole TUE OBRAZAC PRISTUPNICA-2017 IZMENE PRAVILNIKA SSPS 4.4.2019. PRAVILNIK UDRUŽENJA TRENERA SSPS PRAVILNIK O IZDAVANJU DOZVOLE ZA RAD TRENERA U SINHRONOM PLIVANJU ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD TRENERIMA ZAHTEV ZA IZDAVANJE GODISNJE DOZVOLE ZA TRENERA ZAHTEV ZA IZDAVANJE SUDIJSKE LICENCE ZAHTEV ZA OVERU GODISNJE SUDIJSKE LICENCE PRAVILNIK O ORGANIZACIJI TAKMICENJA U SSPS PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU SUDIJA SINHRONOG PLIVANJA U SSPS DISCIPLINSKI PRAVILNIK SSPS REGISTRACIONI PRAVILNIK SPORTISTA SSPS PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZASTITI U SSPS SUDIJSKI PRAVILNIK SSPS OBRAZAC ZA ULAGANJE ŽALBE OBRAZAC ODGOVORA NA ŽALBU OBRAZAC ZA ZAMENU ILI ODJAVU OBRAZAC ZA ODJAVU UZ LEKARSKU SAGLASNOST SPISAK SUDIJA SA LICENCOM - 2019. GODINA SPISAK TRENERA SA DOZVOLOM ZA RAD U SSPS - 2019. GODINA CHIEF RECORDERS - 2019. GODINA PRAVILNIK O RADU REPREZENTACIJA SSPS PRAVILNIK O STIPENDIJAMA SSPS

STRUCNI SAVET SSPS

Nacionalni program rada sa decom sportistima SSPS - Akcioni plan

FINA PRAVILA

FINA General Rules 22.7.2017. FINA Artistic Swimming Rules 2017 - 2021 Sinhrono plivanje - FINA Pravila 2013-2017 - PREVOD

SSPS - RADNA DOKUMENTA

REVIZIJA SAGLASNOSTI ZA 2017.

SKUPSTINA SSPS

POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 23.12.2017. POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 26.12.2017. POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 28.12.2018.

SSPS - KONKURSI

KONKURS ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE SUDIJA SINHRONOG PLIVANJA